Lopende Projecten:

Historie projecten;

 • Plantenkas voor Lindendaal
  Het plaatsen van een plantenkas bij verpleeghuis Lindendaal is op 20 maart 2010 met een officiele
  openstelling door wethouder Ronald Witteveen afgerond.

 • Hospice Dignitas Hoorn
  De gestelde doelstellingen van Dignitas zijn met de hulp van Lions Club Hoorn de Doelen gerealiseerd.

 Donaties:  

 • Wateropslagtanks in Nakuru
  Project Kenia in verband met het plaatsen van wateropslagtanks in Nakuru, heeft Lions Club Hoorn De Doelen
  de sponsoring van een wateropslagtank op zich genomen.
         

 • Mag ik even binnenkomen
  Mevrouw Maretty van de Mosselaar heeft de leden van de Lions Club Hoorn De Doelen een inkijkje gegeven in
  het werk dat zij doet. Afgesproken is dat Lions Club Hoorn De Doelen zich zal inspannen om te bekijken welke
  mogelijkheden er zijn om haar aktiviteiten binnen het verpleeghuis Lindendael operationeel te krijgen.
  Lions Club Hoorn De Doelen stelt voor het maken van een opstart een bedrag beschikbaar.
    

 • De Stichting Leergeld
  De Stichting "Leergeld" om het voor de schooljeugd mogelijk te maken mee te doen  aan sportdagen,
  uitstapjes, e.d.
    

 • De Stichting "Merakel"
  De Stichting  "Merakel" die ernstig geestelijk en lichamelijk gehandicapten in staat  stelt te communiceren
  doormiddel van een zogenaamde Big Mac.