Doelstelling   

Het internationale motto van alle Lions activiteiten is " We Serve ". Met dit uitgangspunt proberen Lions wereldwijd oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving. 

Lions Internationaal 

Rond 1900 ontstonden in de Verenigde Staten service clubs. Dit was een initiatief van mannen die zich wilden inzetten voor goed burgerschap. Melvin Jones kwam als lid van zo'n club tot het inzicht dat een groep invloedrijke mannen een machtig potentiëel zou kunnen vormen in het belang van een betere samenleving. Hierop bundelde hij in 1917 te Dallas (Texas) een aantal clubs tot de association of Lions CLubs. Nadat ook in Canada Lions Clubs waren opgericht werd de naam gewijzigd in The International Association of Lions Clubs, nu kortweg LIons Clubs International. Na de eerste wereldoorlog ontstonden ook Lions Clubs buiten het Amerikaanse contingent. Wereldwijd zijn er nu 45000 clubs in 192 landen. Met ruim 1.3000.000 leden zijn de Lions de grootste service organisatie te wereld. Vanaf de tachtiger jaren worden vrouwen ook lid van de Lions Clubs.   

Lions Nederland 

De eerste Nederlandse Lions Club werd in 1951 in Amsterdam opgericht: Den Haag en Rotterdam volgden.
Tegenwoordig "2006" tellen wij in Nederland 400 LIons Clubs met 11.500 leden. Elk jaar komen er nieuwe clubs bij.

Lions MD 110 AN 

Het district 110 AN beslaat de provincie Noord-Holland en Almere. Hierin zijn ongeveer 70 clubs actief met ongeveer 1700 leden. Doel van het district in om deze clubs en haar leden te helpen met het bereiken van de Lions doelstellingen. Dit wordt vooral gedaan door uitwisseling van kennis en informatie.