Commissieleden:

  • Ton Kieft
       

Doelstelling:      

Bekendheid geven aan de activiteiten van de Lions organisatie in het algemeen en de Lions Club Hoorn De Doelen in het bijzonder.        

Taken:     

  • Inrichten en onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van media in de ruimste zin.
  • Onderzoek naar het inzetten van (nieuwe) mediamogelijkheden.
  • Ondersteunen van clubaktiviteiten t.b.v. het goede doel.
  • Inrichten-en onderhouden van de structuur en vormgeving van de website.
  • Regievoeren over de inrichting-en het beheer van de content van de website.