In het clubjaar 2002/2003 kwamen 9 Lions regelmatig bij elkaar om de mogelijkheid van het oprichten van een nieuwe Lions club te bespreken.

De aanleiding voor deze besprekingen was het feit dat deze Lions zich niet meer geheel konden vinden in de weg die de Lions club, waarvan zij op dat moment lid waren, ingeslagen was.

Aangezien één van de eisen, naast alle overige formele eisen, om als Lions club erkend te worden door The International Association of Lions Clubs was dat er 20 leden zouden zijn, werd, mede gelet op het feit dat er al 9 personen waren, in het voorjaar 2003 besloten om een nieuwe Lions club op te richten.

De vraag die daarbij nog voorlag was of een masculiene of gemengde Lions club zou worden opgericht. Besloten werd dat het een masculiene Lions club zou worden.