Commissieleden:       

  • Sjouke Veenstra (Voorzitter)
  • Eric Nederveen
  • Hans Veenstra
  • Jos Hollebrand   
  • Barto Ooijevaar
  • Leo van der Linden

Doelstelling:     

De PRAC, Programma en Activiteiten Commissie, heeft tot doel praktische inhoud te geven aan de doelstelling van de Lions organisatie in het algemeen en van de Lions Club Hoorn De Doelen in het bijzonder.  

Taken: 

  • het organiseren van lezingen;
  • het organiseren van bedrijfsbezoeken;
  • het organiseren van acties ten behoeve van goede doelen;
  • het organiseren van overige bijeenkosten die passen binnen de doelstelling van de Lions Club Hoorn De Doelen.