Commissieleden:        

  • Barto Ooijevaar
  • Bob Klumper
  • Jos Risseeuw

 Doelstelling:   

Het is de taak van de sponsorcommissie inhoud te geven aan interne en externe sponsorbeleid. In de Organisatiestructuur van de Lions Club Hoorn De Doelen, is de sponsorcommissie verantwoordelijk voor alle activiteiten die samenhangen met sponsoring.  

 Taken:      

  • Het aantrekken van nieuwe sponsors.                               
  • Het onderhouden van contacten met de huidige sponsors.                            
  • Het geven van voorlichting aan de leden, donateurs en adverteerders op het gebied van sponsoring Lions Club  Hoorn De Doelen.                                 
  • In samenwerking / overleg met de PR commissie, communiceren met de pers.                               
  • Regelmatig evalueren van sponsorbeleid.