Commissieleden:       

  • Leo van der Linden
  • Frans Roos 

Doelstelling:     

  • Het voorbereiden en organiseren van het eestvolgende lustrum