Commissieleden:       

  • Hans Regter
  • Frans Roos 
  • Barto Ooijevaar
  • Bob Klumper

Doelstelling:     

  • Het voorbereiden en organiseren van het eestvolgende lustrum