Commissieleden:        

  • Rien van Drongelen 
  • Leo van der Linden

Doelstelling: 

Het bevorderen van onderling begrip tussen de volkeren. Immers we zijn onderdeel van een wereldwijde organisatie.

Dat komt nog het best tot uiting tijdens de Internationale Conventies, waarbij jaarlijks zo'n 20 tot 30.000 Lions elkaar treffen.  Lions vanuit elke hoek van de wereld ontmoeten elkaar en wisselen ervaringen uit over hun club, district of land. Nou is het helaas niet doenlijk voor de Nederlandse Clubs om massaal af te reizen naar een ver oord om aldaar de Lions van de wereld te ontmoeten. Maar een lokale club kan natuurlijk ook zelf iets doen aan bevordering van onderling begrip tussen de volkeren.

Dat wordt dan veelal 'vertaald' in een Jumelage of in project overzee. Jaarlijks ontmoeten clubs uit Duiitsland, België of Frankrijk hun Nederlandse vrienden.