Commissieleden:  

  • Leo van der Linden
  • Rien van Drongelen 

Doelstelling:     

De ledencommissie heeft tot doel tijdig voldoende nieuwe geschikte leden te laten instromen    

Taken: 

  • Zorgdragen dat er tijdig voldoende nieuwe geschikte leden instromen.
  • Zorgdragen voor een jaarlijks plan van aanpak met daarin concreet geformuleerd hoeveel nieuwe leden en met welke achtergrong de club in een jaar willen interesseren en accepteren.
  • Zorgdragen voor het verstrekken van een goed beeld van het reilen en zeilen van de club aan de nieuwe kandidaten.