Commissieleden:  

  • Jos Risseeuw  
  • Barto Ooijevaar
  • Bob Klumper 

Doelstelling:

De ledencommissie heeft tot doel tijdig voldoende nieuwe geschikte leden te laten instromen    

Taken: 

  • Zorgdragen dat er tijdig voldoende nieuwe geschikte leden instromen.
  • Zorgdragen voor een jaarlijks plan van aanpak met daarin concreet geformuleerd hoeveel nieuwe leden en met welke achtergrond de club in een jaar willen interesseren en accepteren.
  • Zorgdragen voor het verstrekken van een goed beeld van het reilen en zeilen van de club aan de nieuwe kandidaten.