Commissieleden: 

  • Ton Kieft
  • Jaap Weijling

Doelstelling:

  •  De kascommissie controleert het financieelverslag van de penningmeester.    

Taken:       

  • Zorgdragen voor een adequate controle van het financiele verslag van de penningmeester.
  • Zorgdragen voor een verslag  van de kascontrole aan de ledenvergadering.