Op 18 april 2005 werd door de toenmalige International President Lion Clement F. Kusiak het Charter ondertekend. Hiermede was de Lionsclub Hoorn De Doelen een feit.

Tijdens een plechtige bijeenkomst op 11 juni 2005, waar het Districtskabinet 110AN aanwezig was, werden alle twintig Charterleden als lid geïnstalleerd.

De installatie werd gevolgd door een receptie waar vele Lions en afgevaardigden van ander Serviceclubs aanwezig waren.

Tenslotte werd de oprichting en installatie van de Charterleden gevierd tijden de aansluitende Charternight.